فوتوسل خطی(چشم بین درب)

فوتوسل خطی (Infrared Linear safety beam sensor) از پرتوهای مادون قرمز کتشکیل شده اند و می توانند بصورت کاملاً مجزا در پروفیل دربهای یک لنگه یا دو لنگه قرار بگیرند و ایمنی تردد افراد را فراهم کنند. این سنسورها از یک گیرنده و یک فرستنده تشکیل شده اند که ماژول فرستنده بصورت دائم یک پرتو مادون قرمز را به سمت گیرنده ارسال می کند. هنگامیکه فرد یا جسمی بین درب قرار گیرد و این پرتو قطع شود، سنسور مانع از بسته شدن درب می شوند.

محدوده کار این سنسورها به نوع سنسور بستگی دارد و تا 6 متر قابل استفاده می باشند.

photocell inferared logo

 

ویژگی ها:
  • تشخیص فوری و افزایش ایمنی افراد هنگام بسته شدن درب;
  • مقاومت عالی در برابر اثرات منفی نور خورشید;
  • بسیار ظریف و کوچک با محدوده وسیع تشخیص و قابل استفاده در انواع پروفیل ها;

Microcell-3-4-web logo

  • تنظیم عملکردهای اساسی با DIP-switch (تنظیم در حالت NO و NC).

photocell inferared 1 logo