شیشه هوشمند

امروزه فناوری های مدرن تولید شیشه، تاثیر شگرفی بر توسعه ساختمان سازی در سراسر جهان داشته است. فناوری شیشه های هوشمند در سالهای اخیر توسعه خیر کننده ای داشته است. طبق گزارش سالانه صنایع ایالت متحد آمریکا، تقاضا برای شیشه های هوشمند تا سال 2020 از مرز سه میلیون مترمربع در سال خواهد گذشت. تولید شیشه های هوشمند بر پایه چهار تکنولوژی کریستال مایع، الکتروکرومیک، ذرات معلق و مواد ترموکرومیک استوار است. ارزش بازار جهانی شیشه های هوشمند در سال 2012 در حدود 80میلیون دلار است که در سال 2020 به 700 میلیون دلار خواهد رسید. ساختمانهایی را تصور کنید که پنجره های آن مجهز به شیشه هایی است که با توجه به شدت تابش نور خورشید تیره و روشن می شوند. فناوری شیشه هوشمند می تواند در روزهای گرم تابستان که نور آفتاب به داخل ساختمان وارد می شود و نیاز به استفاده از دستگاه های خنک کننده و تهویه کننده هوا را افزایش می دهد به صورت هوشمند تاریک شود و از انعکاس نور جلوگیری کند و در عوض در فصول سرد سال دوباره به حالت اول بازگردد و شفاف شود. این فناوری، تاثیر خیر کننده ای بر مدیریت مصرف انرژی، در جهت کاهش مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان دارد. پنجره ها نقش اصلی را در کنترل نور ورودی به داخل ساختمان و میزان انرژی مورد نیاز ایفا می کنند. ضرورت کنترل انرژی هنگامی مشهود ترمی شود که سطح وسیعی از ساختمان با شیشه پوشیده شود که اغلب در این شرایط، امکان حفظ گرمای محیطی مناسب و ذخیره سازی معقول انرژی به طور همزمان با مشکلاتی همراه می شود.با پیشرفت تکنولوژی در عصرحاضر، تلاش محققان بر تولید شیشه هایی با خاصیت پخش نور بسیارکم، جهت استفاده در ساختمانهایی با کاربری تجاری متمرکز شده است، بطوریکه می توان با فراهم سازی امکان ورود انرژی خورشید به داخل ساختمان و ممانعت از فرار گرمای داخل ساختمان، مصرف انرژی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. چنین شیشه هایی قابلیت ممتازی در ورود نور به داخل بنا داشته و محافظ خوبی در برابر شرایط جویی به شمار می روند.

smart-glassswitchable-glass