ریل پارسیان

ریل پارسیان یکی از ریلهای متداول و کاربردی در صنعت درب های نیمه اتوماتیک می باشد. این ریلها دارای کاور و غلتک های اختصاصی می باشد. همچنین شیشه به وسیله فک هایی به ریل متصل می شود که زیبایی کار را چند برابر می کند. یزد سیستم آماده ارائه انواع تجهیزات درب های نیمه اتوماتیک به همکاران و مشتریان عزیز می باشد.

r8

سطح مقطع ریل و کاور، غلتکها و فک این ریل در تصاویر زیر آمده است.

r6   r7   r1

r12   r11   r10