ریل و غلتک معمولی (ریل مشهد)

درب های نیمه اتوماتیک یا به عبارتی دربهای ریلی، امروزه به خوبی جای خود را در بین درب های شیشه ای باز کرده و به دلیل زیبایی از استقبال خوبی برخوردار است. ظاهر این درب ها دقیقا همانند درب های اتوماتیک می باشد و به همین دلیل مد نظر مشتریان قرار گرفته است. برای نصب این درب ها باید از ریل و یراق اختصاصی استفاده شود. ریل های موجود در بازار بییشتر از نوع ریل پارسیان و ریل معمولی می باشد که برای درب های نیمه اتوماتیک ریلی بیشتر از ریلهای معمولی استفاده می شود.

این ریلها قابلیت نصب بدون قوطی و آهن کشی را نیز دارا می باشد. همچنین در دو نوع بدون رنگ (خام) و رنگ شده نیز موجود می باشد.

R3   r4   r9

gh1   gh2