رادار پرده ای

درب اتوماتیک شیشه ای از طریق سنسوری که برای آن ها انتخاب می شود، قادر به تشخیص افراد و اشیا می باشند. انواع مختلفی از سنسور ها در این درب ها قابل استفاده هستند. اکثر چشمی درب های اتوماتیک از سنسور های تشخیص حرکت یا سنسورهای نوری جهت مکانیزم باز و بسته شدن استفاده می کنند.

از انواع دیگر سنسور ها می توان به سنسور Infrared اشاره کرد. چشمی سنسور Infrared از تکنولوژی مادون قرمز برای باز کردن درب اتوماتیک شیشه ای استفاده می کند. چشمی سنسور مادون قرمز توانایی تشخیص تغییر دما را دارد. زمانی که سنسور تشخیص دهد که دما بالاتر رفته است، نشان دهنده وجود انسان است و باعث فعال شدن سیستم باز و بسته شدن درب می گردد.

چشمی درب اتوماتیک سنسورهای مادون قرمز اغلب به عنوان سنسور اصلی و اولیه در دربهای اتوماتیک استفاده می شوند.

نوع دیگر سنسورهای تشخیص حرکت که از مادون قرمز استفاده نمی کنند، از امواج اولتراسونیک و یا مایکروویو بهره می برند. همانند خفاش ها این سنسور با تولید پالس های امواج مافوق صوت و یا مایکرویو به تشخیص وجود شیء در جلوی چشمی درب اتوماتیک می پردازند.

سنسورهای دو کاره یا پرده ای دارای یک رادار برای تشخیص حرکت و یک پرده مادون قرمز برای جلوگیری از برخورد درب با افراد است. سنسور مایکروویو در قسمت جلویی قرار داشته و زمانی که شخصی به محوطه ی تحت اختیار و تسلط آن وارد شده و قصد عبور از درب اتوماتیک شیشه ای را داشته باشد، سنسور وی را رصد کرده و فرمان باز شدن درب را صادر می کند.

پرده مادون قرمز نیز مربوط به قسمت خطی زیر درب شده و اگر مانعی در آن بخش بوده یا کودکی در محل قرار گرفته باشد، و همین طور اگر هر وسیله ای در آن نقطه آمده باشد، سنسور اجازه بسته شدن درب را نداده و به حالت هشدار قرار می گیرد. در این صورت زمان کافی برای رفع مانع یا دور کردن کودک داشته و سپس درب اتوماتیک شیشه ای به حالت عملکرد قبلی خود بازمی گردد.

یزد سیستم آماده ارائه انواع چشم های پرده ای معتبر به همکاران و مشتریان گرامی می باشد.

 

 

slide3a_-_copy_jpeg logo 1