لولا 115 فرانسه

قفل 115 فرانسه در پایین کتیبه درب شیشه ای سکوریت نصب می شود تا جهت باز و بسته شدن درب را تنظیم کند. در واقع نقش قفل 115 فرانسه این است که برای مواردی که کاربر نیاز دارد درب به یکی از جهت های داخل یا بیرون باز شود یا بسته بماند از این قفل استفاده می گردد.

SAM_1058

SAM_1059.