لولا 104 فرانسه

لولای 104 فرانسه در قسمت پایین کتیبه های شیشه ای، یعنی محل اتصال درب شیشه ای سکوریت به کتیبه نصب می شود.لولای 104 فرانسه با در نظر گرفتن این نکته که درب سمت راست یا چپ نصب می گردد، در دو مدل لولای 104 راست و لولای 104 چپ تولید می شود. لولای 104 فرانسه بر روی لولای 102 قرار می گیرد.

 

SAM_1068.

SAM_1069.