لولا 102 و 103 فرانسه

لولای 102 فرانسه در قسمت بالای درب های شیشه ای سکوریت نصب می شود و همراه درب شیشه ای زیر لولای 103 یا لولای 104 قرار می گیرد. برعکس لولاهای 103، 104و 116فرانسه که لولای چپ و لولای راست دارند، لولای 102 فرانسه لولای چپ و راست ندارد . فاصله آکس تکیه گاه استوانه ای لولای 102 فرانسه تا انتهای شیشه هفت سانتی متر می باشد. در موارد خاص که امکان استفاده از لولای 103 یا لولای 104 مقدور نمی باشد می توان لولای 102 فرانسه را زیر بست 217 بالا نصب کرد.

 

102-1

 

لولای 103 فرانسه در قسمت پایین کتیبه های شیشه ای، یعنی محل اتصال درب شیشه ای سکوریت به کتیبه نصب می شود. لولای 103 فرانسه با در نظر گرفتن این نکته که درب سمت راست یا چپ نصب می گردد، دو مدل لولای 103 راست و لولای 103 چپ تولید می شود. فاصله آکس تکیه گاه استوانه ای لولای 103 فرانسه که بر روی لولای 102 قرار می گیرد تا انتهای شیشه هفت سانتی متر می باشد. لولای 103 فرانسه دارای پشتی آهنی آبکاری شده با ضخامت 5/3 سانتی متر است که بر روی دیوار پیچ می شود.

 

103-4