لولا مدل فرانسه باروکش استیل(SC)

لولا مدل فرانسه Steel Cover) SC) با جاساز فرانسه شامل روکش استیل با شماره 304 در سه طرح استیل بگیر براق، استیل نگیر مات و استیل نگیر طلایی  طراحی و تولید می گردد که نسبت به لولای معمولی بسیار زیباتر می باشد.تفاوت این لولا با لولای معمولی در ظاهر زیبا و بسیار براق آن میباشد و همچنین هیچکدام از پیچها به دلیل وجود کاور استیل نمایان نمی باشند.

SAM_1100    SAM_1097.    SAM_1099.