دستگیره 50 سانتی یک سر کونیک (مشعلی)

دستگیره 50 سانتی یک سر کونیک (مشعلی) در چهار طرح ساده، وسط مات، دوسر مات و طرح چوب با مشخصات فنی: طول 50 سانتی متر و قطر لوله 25 میلی متر و آکس 16 سانتی متر

 

SAM_1041