دستگیره 35 الی 40 سانتی کشویی

دستگیره کشویی با مشخصات فنی: طول 35 الی 40 سانتی متر و قطر لوله 22 الی 25 میلی متر و آکس 16 سانتی متر

 

SAM_1051