دستگیره 30 سانتی کمانی

دستگیره کمانی با مشخصات فنی: طول 30 سانتی متر و قطر لوله 22 میلی متر و آکس 16 سانتی متر

 

SAM_1045.

 

SAM_1047.