دستگیره 30 سانتی اس

دستگیره اس با مشخصات فنی: طول 30 سانتی متر و قطر لوله 22 میلی متر و آکس 16 سانتی متر

 

SAM_1052.

 

SAM_1053