دستگیره هلالی

دستگیره هلالی با مشخصات فنی: طول 25 سانتی متر و قطر لوله 22 میلی متر و آکس 16 سانتی متر

 

SAM_1048