دستگیره های 60 سانتی متری

دستگیره 60 سانتی در چهار طرح ساده، وسط مات، دوسر مات و طرح چوب با مشخصات فنی: طول 60 سانتی متر و قطر لوله 25 میلی متر و آکس 16 سانتی متر

 

دستگیره 60 سانتی خط دار

دستگیره 60 سانتی متری طرح چوب

دستگیره 60 سانتی متری وسط مات