دستگیره های 40 سانتی صاف

دستگیره 40 سانتی صاف در چهار طرح ساده، وسط مات، دوسر مات و طرح چوب با مشخصات فنی: طول 40 سانتی متر و قطر لوله 25 میلی متر و آکس 16 سانتی متر

 

SAM_1034.

 

دستگیره 40 سانتی متری طرح چوب

 

دستگیره 40 سانتی وسط مات