تجهیزات درب اتوماتیک

اجزای مختلف درب اتوماتیک شیشه ای ، تک به تک در عملکرد صحیح آن نقش داشته و این نوع درب های خودکار بار هر نقصی در قطعات؛ دچار نقص کلی در عملکرد خود خواهند شد. توجه داشته باشید که تعمیر یا تعویض برخی از قطعات هزینه بر دار بوده و به همین دلیل سرویس های دوره ای همیشه توصیه می شود. به طور نمونه قیمت چشمی درب اتوماتیک شیشه ای و قیمت سایر قطعات تعویضی یا تعمیری آن، می تواند برای شما مساله ساز باشد.

به طور کلی درب اتوماتیک شیشه ای به اپراتور خود وابسته است و برای آن که بهره وری کامل و درستی از این درب های خودکار به دست بیاورید، باید درب انتخابی شما از قطعات و تجهیزات با کیفیتی برخوردار باشد. اپراتورهای درب های خودکار نیز ساختار چندان پیچیده ای ندارند. سنسور و چشمی و موتور درب اتوماتیک شیشه ای از اصلی ترین قطعات آن ها به شمار می رود.

 

optiion of automatic door yazdsystem