ارتباط با ما

دفتر:
یزد – خیابان سلمان فارسی – روبروی کوچه بیمارستان گودرز
تلفن تماس: 36265226-035           فکس: 36292103-035          همراه: 09131512454     محمدعلی میرزایی
وب سایت:     www.yazdsystem.com
ایمل:    mohsenyazdsystem@gmail.com
آدرس ماهواره ای:

38